Recruiter is geen beschermd beroep. Iedereen mag zonder een speciale vergunning of diploma als arbeidsbemiddelaar aan de slag. Er is niemand die toetst of de zelfverklaarde recruiter weet waar hij/zij weet wat ze doen, laat staan of ze zich houden aan bepaalde maatstaven. En die zijn wel uiterst belangrijk.

Of je nu op zoek bent naar een baan of een werkgever bent op zoek naar talent. Je wilt weten dat de recruiter die voor jou de bemiddeling verzorgt aan bepaalde eisen voldoet, en zich aan een strenge gedragscode zal houden.

Denk aan zaken als aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid nemen voor het proces, de privacy van persoonsgegevens, discriminatie, ethiek en deskundigheid.

Sinds 2021 is er een gedragscode, opgesteld door professionals in de sector. De Recruitercode, die door een groeiende groep arbeidsbemiddelaars wordt omarmd. Het is aan te raden, voor werkgevers en werknemers, om te werken met een recruiter die de code omarmt. MK Digital is er trots op zich ook te hebben aangesloten bij de code.

Wat staat er dan in die gedragscode?

Het gaat over 7 verschillende aspecten.

Om te beginnen de kennis en ervaring van de recruiter zelf. Hij moet de arbeidsmarkt begrijpen, hij moet kunnen inschatten hoe realistisch de match tussen de kandidaat en de baan is, hij moet kennis hebben van de sector waar hij actief in is.

Dan integriteit. De recruiter zal bijvoorbeeld geen klanten proberen te lokken met fictieve kandidaten (of banen), commit zich naar de werkgever dat een geplaatste kandidaat niet binnen een termijn van X weer benaderd wordt (ja dat gebeurt namelijk nogal), stelt zich onafhankelijk op en probeert het beste belang van beide partijen na te streven.

Discriminatie is een belangrijk onderdeel. De recruiter kent de wettelijke kaders van discriminatie en past deze toe. Hij houdt rekening met zijn eigen (onbewuste) vooroordelen en stuurt zichzelf daarop en zorgt ervoor dat hij objectieve criteria hanteert in de selectie van kandidaten. Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar helaas is het bij lange na niet altijd het geval.

Communicatie. Gewoon transparant zijn, duidelijk aangeven wanneer je waarover wilt communiceren. Feedback geven, terugkoppeling geven. De vacature en de organisatie duidelijk kunnen uitleggen. Kleine dingen die het verschil maken.

Kennis van wet- en regelgeving

De recruiter geeft door de gedragscode te volgen ook aan dat hij de wet- en regelgeving kent. Hij heeft zich verdiept in het arbeidsrecht, kent de regels rond proeftijd, bepaalde/onbepaalde tijd, contracten, relatie- en concurrentiebeding en ook AVG, UAVG, WAB, DBA, en Contractenrecht. En hij verplicht zich, als hij het even niet meer weet, om zich te laten bijstaan door arbeidsjuristen.

In de lijn daarvan verplicht de recruiter zich ook om ten allen tijden de privacy van de kandidaten te respecteren. In de praktijk betekent dit: alleen gegevens delen waar toestemming voor gegeven is, en alleen met de partijen waar toestemming voor gegeven is. Het betekent de gegevens verwijderen als ze niet meer nodig zijn, en ook potentiële werkgevers attenderen op hun verplichtingen op dit gebied.

Tenslotte is de recruiter bekwaam om te onderhandelen en begrijpt hij hoe arbeidsvoorwaarden werken: hij kent de markt, hij weet waar de ruimte voor onderhandelen kan zitten, en hij informeert de kandidaat op de juiste manier hierover.

Dit gaat niet over onbelangrijke aspecten. Bij M KDigital denken we dat al de net genoemde punten eigenlijk door alle recruiters nageleefd moeten worden. Gelukkig groeit het aantal aangesloten arbeidsbemiddelaars snel. Zowel werkgevers als aan kandidaten raden wij aan: kies een recruiter die de Recruitercode omarmt!

Wil je meer over de achtergrond weten van de Recruitercode, bezoek dan www.recruitercode.nl of neem gewoon contact op met ons, dan leggen we het je graag uit!