Ook in de IT sector, en zelfs bij Cloudproviders, was thuiswerken voor de COVID-19 pandemie nog eerder de uitzondering dan de regel. Vergeleken met de meeste niet-IT sectoren ging de transitie naar thuiswerken een stuk eenvoudiger bij de Cloudbedrijven, immers, de meeste tools waren al online beschikbaar. Het was meestal ook niet nodig om nog laptops te gaan regelen voor werknemers. Die waren er allemaal al.

De grootste uitdaging was de cultuuromslag. Werknemers en hun management moesten leren om het bedrijf draaiende te houden, om zaken goed met elkaar af te stemmen, teams samen te laten werken en dat alles zonder dat iedereen samen in dezelfde ruimte aanwezig kon zijn.

Veel voordelen bij thuiswerken

Dat lukte aardig. Werkgevers hebben ontdekt dat thuiswerken voordelen kan hebben, zoals een hogere productiviteit, betere work-life balance, lagere kosten voor kantoorruimte, en de mogelijkheid om talent van over de hele wereld aan te trekken.

Als gevolg hiervan hebben veel bedrijven aangekondigd dat ze na de pandemie thuiswerken zullen blijven aanbieden. Uit een enquête van PwC uit 2022 bleek bijvoorbeeld dat 55% van de Amerikaanse CFO’s verwacht dat hun bedrijf na de pandemie meer thuiswerk zal toestaan.

Er zijn ook uitdagingen

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen verbonden aan thuiswerken, zoals het gebrek aan persoonlijke interactie en het soms moeilijke van samenwerken op afstand. Je hoorde toen ook vaak dat managers zich zorgen maakten over de moraal van hun teams en hun motivatie. Thuiswerken is ook niet even makkelijk voor iedereen. Gebrek aan een goede werkplek, huisgenoten en kinderen die aandacht nodig hebben, het is soms lastig geconcentreerd bezig te zijn.

Nu de Covid-19 crisis achter de rug is zie je dat organisaties op zoek zijn naar de juiste balans. Het is algemeen geaccepteerd dat thuiswerken niet alleen meer iets incidenteels is dat je doet als je een keer iets af moet maken of tegen een deadline aan werkt. Aan de andere kant zijn er niet veel bedrijven die nu nog steeds ’thuiswerken-tenzij’ als beleid hebben.

Flexibiliteit wordt gewaardeerd

Werknemers geven meestal aan de flexibiliteit op prijs te stellen. Een a twee dagen per week vanuit huis te werken lijkt voor veel mensen het juiste evenwichtspunt te zijn. Het is ook prettig dat als er een keer een monteur thuis langskomt je gewoon thuis kan zitten werken i.p.v. een halve vrije dag te moeten nemen. Aan de andere kant zijn werkgevers en werknemers zich ook bewust van de potentiële negatieve kanten: mensen kunnen geïsoleerd raken, teamwerk is moeilijker, de grens tussen werk en privé-leven is lastiger te trekken.

Anticipeer op voor- en nadelen

Al met al biedt thuiswerken veel voordelen, maar het is belangrijk om ook rekening te houden met de mogelijke nadelen en hierop te anticiperen. Werkgevers moeten bijvoorbeeld duidelijke richtlijnen en beleid opstellen voor thuiswerken en werknemers moeten zich bewust zijn van de uitdagingen die thuiswerken met zich meebrengt en hierop inspelen. Met goed overleg en duidelijke afspraken is het prima mogelijk om een balans te vinden waar iedereen zich uiteindelijk gelukkiger in voelt en dat de productiviteit ten goede komt.

Wil je weten hoe MK Digital denkt over werken na COVID-19? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op!

Interessante informatie:
https://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/themas/economie/de-baten-van-thuiswerken-zijn-aanzienlijk.html
https://www.pwc.nl/nl/actueel-publicaties/assets/pdfs/pwc-the-costs-and-benefits-of-working-from-home.pdf
https://www.pwc.nl/nl/themas/de-toekomst-van-werk/het-nieuwe-normaal/nieuw-normaal-resultaten.html