Sinds enige tijd ben ik werkzaam als recruiter. En ja; in het verleden heb ik zelf ook wel eens ervaringen gehad met recruiters. Wie niet zou je bijna zeggen in deze tijd. Ik heb echter altijd professioneel en netjes gereageerd op verzoeken en aanbiedingen die ik veelal ongevraagd binnen kreeg. Sinds ik ben gestart als recruiter ervaar ik ook “de andere kant van de medaille”. Wij werken conform de recruitercode en doen geen ongevraagde aanbiedingen of benaderen random mensen voor een nieuwe job.

Als je je bekend maakt als recruiter, wekt dat bij veel mensen direct een negatieve emotie op. Met name bij werkzoekenden die een nieuwe of andere uitdaging zoeken. Dit terwijl wij voor deze werkzoekenden juist een extra “paar ogen” zijn die kunnen helpen om de juiste uitdaging te vinden bij een bedrijf dat bij hen past. En voor de werkzoekenden nog kosteloos ook.

Uiteraard staat het iedereen vrij om wel of niet gebruik te maken van, en wel of niet een contact aan te gaan met een recruiter.  Maar bedenk ook dat een recruiter jou kan helpen bij het vinden van de juiste uitdaging bij het juiste bedrijf en jouw belang hoog in het vaandel heeft staan.

Niet iedereen heeft een hekel aan recruiters maar sommige mensen wel

Hoewel het belangrijk is om te onthouden dat niet iedereen een hekel heeft aan recruiters, zijn er enkele redenen waarom sommige mensen negatieve gevoelens kunnen hebben ten opzichte van deze beroepsgroep. Hier zijn een paar mogelijke redenen:

Slechte ervaringen: Mensen kunnen een negatieve houding ontwikkelen tegenover recruiters als ze in het verleden slechte ervaringen hebben gehad. Dit kan te maken hebben met onprofessioneel gedrag, gebrek aan communicatie, onduidelijke verwachtingen of het niet nakomen van beloften.

Ongepaste benadering: Sommige recruiters kunnen een agressieve benadering hebben bij het benaderen van kandidaten, zoals het benaderen van mensen voor posities waar ze niet geschikt voor zijn of het gebruik van opdringerige wervingsmethoden. Dit kan leiden tot frustratie en aversie.

Gebrek aan persoonlijk contact: Veel mensen geven de voorkeur aan persoonlijk contact en menselijke interactie bij het zoeken naar een baan. Sommige recruiters werken echter op een manier die afstandelijk kan aanvoelen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van geautomatiseerde e-mails of standaardberichten.

Perceptie van recruiters als tussenpersonen: Sommige mensen beschouwen recruiters als tussenpersonen die hun eigen belangen en die van werkgevers behartigen, in plaats van het welzijn van de kandidaten. Dit kan leiden tot een gevoel van wantrouwen en afkeer.

Ongepaste screening: Er zijn gevallen waarin recruiters sollicitanten onnodig uitgebreide sollicitatieprocedures laten doorlopen, met veelvuldige tests en interviews die als verspilling van tijd worden gezien. Dit kan een negatieve indruk achterlaten en de relatie tussen recruiters en sollicitanten ondermijnen.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel deze redenen kunnen bijdragen aan een negatieve perceptie van recruiters, er ook veel professionele en ethische recruiters zijn die waardevol werk leveren bij het matchen van werkzoekenden en werkgevers. Niet alle recruiters zijn hetzelfde, en het kan nuttig zijn om open te staan voor positieve ervaringen en samen te werken met professionals die een goede reputatie hebben.

De recruitercode uitgelegd

Over het algemeen kunnen websites die codes of richtlijnen voor recruiters bevatten belangrijk zijn om verschillende redenen. Hier zijn enkele mogelijke redenen waarom een website zoals die van de Recruitercode belangrijk zijn voor bedrijven als die van ons:

  • Ethiek en professionaliteit: De website kan gedragscodes en richtlijnen bieden waaraan recruiters zich moeten houden om ethisch en professioneel te handelen. Dit kan helpen bij het bevorderen van verantwoorde wervingspraktijken, eerlijke behandeling van kandidaten en het waarborgen van privacy.
  • Kwaliteitsstandaarden: De website kan normen en kwalificaties presenteren waaraan recruiters moeten voldoen om de kwaliteit van hun diensten te waarborgen. Dit kan helpen om het niveau van professionaliteit en deskundigheid binnen de wervingsindustrie te verhogen.
  • Transparantie en vertrouwen: Een website met richtlijnen en codes kan bijdragen aan transparantie en vertrouwen tussen recruiters, kandidaten en werkgevers. Het kan duidelijkheid scheppen over de verwachtingen, procedures en normen die gelden tijdens het wervingsproces.
  • Bescherming van rechten: De website kan informatie verstrekken over de rechten van sollicitanten en hen helpen zich bewust te worden van hun rechten tijdens het wervingsproces. Dit kan betrekking hebben op eerlijke behandeling, non-discriminatie, privacybescherming en gelijke kansen.

Soms is het voor ons echter ook wel eens moeilijk. Dit is een opsomming van mijn ervaringen van de laatste maanden. Wil je meer weten over hoe wij denken dat het beter kan, neem dan contact op!

Gebrek aan duidelijke vereisten

Opdrachtgevers kunnen soms onduidelijke of tegenstrijdige vereisten communiceren aan recruiters. Dit kan het wervingsproces bemoeilijken en tot inefficiëntie leiden, waardoor recruiters moeite hebben om geschikte kandidaten te vinden.

  • Onvoldoende of niet tijdige feedback: Het kan frustrerend zijn voor recruiters wanneer opdrachtgevers niet voldoende of tijdige feedback geven over de voortgang van het wervingsproces. Een gebrek aan communicatie kan het moeilijk maken om de verwachtingen af te stemmen en het proces soepel te laten verlopen. Indien de opdrachtgever niet tijdig communiceert kan de recruiter niet tijdig communiceren met de kandidaat wat weer frustratie oplevert bij de kandidaat over de recruiter.
  • Tijdsdruk: Opdrachtgevers kunnen soms onrealistische verwachtingen hebben wat betreft de snelheid van het wervingsproces. Recruiters kunnen onder druk worden gezet om onmiddellijk geschikte kandidaten te vinden, zelfs als het moeilijk is om aan die verwachtingen te voldoen. Dit kan leiden tot stress en een verminderde kwaliteit van het wervingsproces.
  • Onvoldoende betrokkenheid: Soms zijn opdrachtgevers niet voldoende betrokken bij het wervingsproces. Ze kunnen bijvoorbeeld weinig tijd besteden aan het interviewen van voorgestelde kandidaten of nalaten om input te geven over de selectiecriteria. Dit kan het voor recruiters moeilijk maken om de juiste match te vinden en kan leiden tot vertragingen in het proces.

Natuurlijk zijn er ook veel opdrachtgevers en kandidaten waar bovenstaande totaal niet aan de orde is en waar de samenwerking heel goed is.

Uiteindelijk werken we allemaal samen in een drieluik tussen werkzoekende, opdrachtgever en recruiter om een juiste match te vinden en te maken. We zijn hierin van elkaar afhankelijk om gezamenlijk tot een goed resultaat te komen.

Een tijdige en open communicatie tussen alle drie de partijen is cruciaal om tot een goede werkrelatie, een goeie ervaring en een goede match te komen.

Uiteindelijk geldt: Wij doen het samen en we doen ons best!

Jan Tammeling

MK Digital