Dit bericht verscheen het eerst op Computable.nl

Alleen een baan loont niet

Momenteel zitten we in een opgaande economie. De markt verschuift daardoor weer van een werkgevers- naar werknemersmarkt. Kandidaten op de arbeidsmarkt hebben nu ruimte om hun positie zowel financieel als carrièretechnisch te verbeteren. Beloning en loopbaanontwikkeling moeten hierbij in balans blijven om de sector gezond te houden.

Een carrière bouw je op door een visie en strategie gericht op de langere termijn. Het zoeken van louter een baan komt veelal voort uit het snel resultaat willen behalen op de korte termijn. Omdat de cloud- en hostingsector al geruime tijd kampt met gebrek aan goed personeel, bestaat het gevaar dat de aandacht verschuift van carrièreplanning naar job hoppers.

Dat lijkt met name voor werknemers gunstig, omdat ze snel van baan kunnen wisselen in de hoop flinke salarissprongen te maken. Op de lange termijn is echter carrièreplanning noodzakelijk. Hiermee ontstaat de benodigde betrokkenheid, waar iedereen belang bij heeft. Alle partijen hebben daar gezamenlijk een rol in. Behalve de werknemer en werkgever zijn dat ook het MBO en de recruiter.

Werknemer

Als je alleen van werkgever wisselt omwille van een substantiële salarisverbetering, moet je er rekening mee houden dat dat veelal maar eenmalig mogelijk is. Mensen die met hun carrière bezig zijn, gaan niet voor succes op de korte termijn. Ze bepalen waar ze aan moeten werken om zichzelf te verbeteren. Door die planmatige aanpak bereik je in kleinere stappen uiteindelijk meer.

Het gaat hierbij niet alleen om de financiële kant. Ook wat betreft doorgroeimogelijkheden en secundaire arbeidsvoorwaarden is er dan meer te behalen. In mijn rol als recruiter raad ik daarom bijvoorbeeld junior programmeurs aan te achterhalen hoe het team bij een werkgever is samengesteld. Leren van ervaren collega’s helpt om je snel te ontwikkelen en is op termijn waardevoller dan kiezen voor een hoger salaris bij het eerste de beste bedrijf.

Veel technische mensen maken tijdens hun loopbaan de overstap naar een managementrol. Opvallend vaak doen ze dit vanwege het vooruitzicht op een beter salaris, maar niet omdat ze een natuurlijke autoriteit bezitten of de juiste people skills hebben ontwikkeld. Ook hier moet planmatig werken aan de carrière door opleiding en loopbaancoaching de leidraad zijn om eerst de benodigde competenties te ontwikkelen.

MBO

Van oudsher is het MBO de grootste leverancier van technische beroepen. Het MBO besteedt wel aandacht aan het vinden van een baan, maar niet zozeer aan carrièreplanning. Daardoor denkt een relatief klein aantal mensen met een MBO diploma na over loopbaanstappen.

Mede om deze jongeren te ondersteunen bij het werken aan hun carrière is Stichting DINL gestart met de Cloud IT Academy. Dit soort initiatieven vanuit onze branche om de cloud- en hostingindustrie met het onderwijs samen te brengen zijn belangrijk. Het bevordert niet alleen een goede afstemming tussen geboden en gevraagde kennis, maar helpt studenten verder te kijken dan het moment van afstuderen.

Werkgever

Door de krapte op de huidige arbeidsmarkt is de druk om mensen aan te nemen hoog. In het bijzonder bij grotere bedrijven krijgen HR en recruiters targets opgelegd wat betreft het aantal te werven mensen. Ze proberen nu mensen aan te nemen en te behouden met allerlei leuke extraatjes, zoals flexibele werktijden of kortere werkweken. Daardoor is er minder focus op carrièreplanning.

Juist bij kleinere bedrijven merk ik dat ze bij het aannemen van werknemers meer aandacht behouden voor het feit of een kandidaat actief bezig is met zijn loopbaan. Dat geldt zeker bij technische vacatures. Bovendien stimuleren deze bedrijven carrièreplanning actiever. Zo bieden ze meer mogelijkheden om verschillende facetten van het werk op te pakken.

Grotere bedrijven werken in dat opzicht nog teveel volgens vaste kaders. Vaak moet je bijvoorbeeld een bepaald aantal jaren een functie vervullen om verder te kunnen groeien. Flexibilisering kan sterk helpen om een carrière te verbeteren.

Bovendien is er door overnames en fusies een sterke consolidatie gaande binnen de cloud- en hostingindustrie. Deze focus op omzetverhoging gaat ten koste van de aandacht om goede sales mensen en engineers aan boord te houden, die hun ambities willen blijven ontplooien.

Recruiter

Deze situatie op de arbeidsmarkt moet een signaal zijn voor recruiters. Zij vervullen een belangrijke rol bij het leveren van de juiste kandidaten. Daarmee bedoel ik niet het matchen van een CV met de functie-eisen in een vacature. Op basis van een CV is het namelijk lang niet altijd duidelijk of iemand bewust werkt aan een carrière of alleen bezig is met het zoeken naar een baan.

De recruiter is een intermediair voor beide partijen en moet aan hen duidelijk maken wat zij op de lange termijn van elkaar mogen verwachten. Een bedrijf kan er daardoor vanuit gaan dat een recruiter de kandidaat vindt die past bij het DNA van de organisatie en zodoende een positieve bijdrage levert. Aan de andere kant moet de kandidaat ervan overtuigd zijn dat recruiter de juiste werkgever voorstelt als logische stap in zijn carrière. Een goede recruiter biedt hem een kans, geen baan.

De economie trekt steeds verder aan. Alleen als we gezamenlijk werken aan het verschuiven van de focus op salaris naar carrièreplanning, creëren we een gezonde markt voor verdere groei.

Mark Karsch, Managing Director MK Digital