De cloud: baan verzekerd of juist niet?

Mede door de komst van de cloud werken we in een enorm dynamische arbeidsmarkt. Volgens Gartner zullen de ontwikkelingen in deze IT-sector de komende periode de arbeidsmarkt alleen nog maar sterker doen veranderen.

Ik voorspel dat in de komende maanden fusies, overnames, technische innovaties en faillissementen de druk op de arbeidsmarkt hoog zullen houden. MBO’ers blijven hierbij het ondergeschoven kindje. Tenzij zij zelf veel initiatieven nemen om aan hun profiel te werken, blijft onder hen de werkeloosheid toenemen. Werknemers op senior posities krijgen steeds meer concurrentie van buitenlandse medewerkers.

Voor sommige betekent dit kansen, groeimogelijkheden en een aantrekkelijke loonontwikkeling. Maar anderen zullen zich voor uitdagingen gesteld zien staan en soms zelfs nauwelijks raad weten met de alsmaar veranderende omstandigheden. Stilzitten is in ieder geval geen optie en in mijn optiek moeten werknemers ook zelf inspelen op de veranderende vraag.

  • Werk continu aan certificeringen en diploma’s. Aangezien de markt voortdurend in beweging is, blijf je alleen relevant als je weet wat er op economisch en technisch gebied in de markt gebeurt. Als je werkgever geen diploma’s of trainingen aanbiedt, kom dan zelf met een voorstel. Zelfs in geval er niet of nauwelijks budget is, biedt menige toeleverancier van je bedrijf gratis trainingen. Het is misschien niet altijd precies wat je zoekt, maar alles helpt.
  • Houd voor je carrière rekening met je omgeving. Als je bepaalde ideeën hebt over je loopbaan, geef dan de mensen om je heen de ruimte en kans om hier inhoudelijk over te praten. Het management team of je operations manager kan ook zelf met uitdagingen te maken hebben, waardoor een kritische houding met betrekking tot je eigen ontwikkeling niet op elk moment opportuun is.
  • Laat je in ieder geval niet gek maken. Het succes van de Nederlandse hosting- en datacentermarkt zorgt weliswaar voor een enorm aanbod aan vacatures, maar vergis je niet. Waar een plek ontstaat, is ook elders vaak iemand vertrokken. Het klinkt aantrekkelijk om te gaan werken bij een buitenlandse partij die naar Nederland komt. Maar wat betekent het voor je carrière als die morgen weer vertrekt? Ook bedrijven gedragen zich namelijk steeds flexibeler door de snelle bewegingen in de markt.

Wil jij een keer op een gezonde manier van gedachte wisselen over je ambities neem dan contact op met MK Digital. Wij hebben genoeg verstand van de markt om je de logische volgende stappen te adviseren.